Tajna vjecne ljubavi – Prica dana

Postoji jedna stara indijanska priča koja govori o dvoje mladih Indijanaca: o mladiću i djevojci.
Jednom se njih dvoje uputiše do velikog poglavice svoga plemena i rekoše mu odlučno:

“Mi se volimo! Hoćemo da nam daš svoj blagoslov i da nas naučiš šta treba da radimo da bi naša ljubav trajala vječno.”

“Dobro”, – odgovori im poglavica. “Reći ću vam, šta da uradite. Ali prvo pođite sa mnom gore u planinu, ali prije toga pronađite mi dva orla i ponesite ih sa sobom, a poslije ćemo videti šta dalje.”

Dvoje mladih krenuše u različitim pravcima i nakon kraćeg vremena svako od njih donese po jednog orla. Kada stigoše na vrh planine, poglavica im ovako reče:

“Uzmite sada ovaj kratki konopac i zavežite njegovim krajevima po jednu nogu svakom orlu.”

Zaljubljeni ga poslušaše i vezaše noge pticama.

“Sada ih pustite da lete!” – reče poglavica.

Mladić i djevojka baciše ptice u vis ka nebu, ali orlovi ne mogoše da polete, jer im noge bijahu međusobno vezane. Oni padoše na zemlju i počeše da kljucaju jedan drugoga, želeći da se oslobode konopca kojim su vezani. Tada stari Indijanac reče:

“Sada presijecite konopac!”

Mladi izvršiše i tu naredbu, presjekoše konopac i ponovo baciše orlove u nebo. Ovog puta ptice se brzo izdigoše u visine, okrenuše se par puta u krug pa uzletiše ka sniježnim vrhovima obližnje planine. A mudri poglavica im reče:

“Eto, to je tajna vječne ljubavi i sreće: ako su ljudi zavezani jedni za druge, nikada im neće uspeti da polete. Vi možete slobodno da letite i zajedno, ali ne da budete vezani. A ako se ipak vežete, nikada nećete moći da spoznate ni ljubav ni sreću.

Leave a Reply