Prica dana

Profesor je svakom studentu dao balon, kojeg je morao napuhati, napisati na njemu svoje ime i ubaciti ga u hodnik. Kad su svi to napravili, ispremiješao je balone i studentima dao 5 minuta da pronađu vlastiti balon. U tom užurbanom traženju, nitko nije pronašao svoj balon. Razočaranje je bilo vidljivo na licima studenata pa im je profesor predložio da uzmu prvi balon koji im je pri ruci i predaju ga osobi čije je ime napisano na njemu. Uskoro je svatko imao svoj balon u rukama.

Nakon svega profesor je studentima pojasnio svoj eksperiment: „Ovi baloni su poput sreće. Mala je vjerojatnost da ćemo je naći ako svatko traži samo svoju sreću ne obazirući se na druge. Ali ako nam je zaista stalo te obratimo pažnju i na tuđu sreću, u konačnici ćemo pronaći i svoju.