Poruka dana

“Želiš li usrećiti nekoga
kome želiš mnogo dobra,
učini to danas,
za života, brate, za života.
Želiš li darovati cvijet,
daruj ga danas s ljubavlju,
za života, brate, za života.
Želiš li reći «Volim te»
svojim ukućanima,
prijatelju bliskom ili dalekom?
Reci to za života, brate, za života.
Ne čekaj dok ljudi umru
da im očituješ dobrotu,
da osjete Tvoju ljubav,
za života, brate, za života to učini!
Bit ćeš veoma sretan
naučiš li dijeliti sreću
svima koje poznaš,
za života, brate, za života.
Umjesto da posjećuješ groblja,
umjesto da puniš grobove cvijećem,
ispuni srca ljubavlju danas,
za života brate, za života.”

Ana Maria Rabatte