Poruka za dobro jutro

Dozvolite sebi sreću! Jednostavno je biti sretan, sada!

Planirajte svoj život, postavite ciljeve koji će vas činiti sretnim i radite sa puno ljubavi na njihovom ostvarenju. Budite sretni unaprijed, jer unazad ionako ne funkcioniše. Preokrenite uobičajeno uvjerenje: ”… da morate još više da radite kako biste bili još uspješniji, jer kada budete uspješniji onda ćete moći da budete sretniji.” Postavite to uvjerenje naglavačke, jer samo tako ima smisla i budite odmah sretniji, jer ćete takvi sretni da radite sa zadovoljstvom i to će vas automatski učiniti kreativnijim, produktivnijim, motivisanijim, efikasnijim, inteligentnijim i na kraju sigurno i uspješnijim. Znači nije uspjeh ono što prethodi sreći, već je sreća ono što prethodi uspjehu i zato je velika prednost ako umijete da budete srećni sada.

Slavica Squire

Leave a Reply