Ovaj je zapis pronadjen u “Svitcima s mrtvog Mira”

Ovaj je zapis pronađen u “Svitcima s mrtvog mora“:

Koji je put do sreće?
– Sretni su oni koji vole, sretni su oni koji su zahvalni.
Sretni su oni koji su smireni.
Sretni su oni koji su pronašli raj u sebi.
Sretni su oni koji daruju s radošću i primaju darove s radošću. Sretni su tragači.
Sretni su probuđeni.
Sretni su oni koji slušaju glas Boga.
Sretni su oni koji ostvaruju svoju predodređenost.
Sretni su oni koji su spoznali jedinstvo.
Sretni su oni koji su spoznali ukus spoznaje Boga.
Sretni su oni koji borave u harmoniji.
Sretni su oni koji su spoznali ljepotu svijeta.
Sretni su oni koji su se otkrili Suncu.
Sretni su oni koji teku kao rijeke.
Sretni su oni koji su spremni prihvatiti sreću.
Sretni su mudri. Sretni su oni koji su spoznali sebe.
Sretni su oni koji su zavoljeli sebe.
Sretni su oni koji su zahvalni životu.
Sretni su stvaraoci.
Sretni su slobodni.
Sretni su oni koji praštaju.”

Budite sretni.

Leave a Reply