Poruka dana

Šest najvažnijih riječi glasi: “Priznajem da sam bio u krivu!”

Pet najvažnijih riječi: “Odlično si napravio taj posao.”

Četiri najvažnije riječi: “A što ti misliš? “

Tri najvažnije riječi: “Mogu li pomoći?”

Dvije najvažnije riječi: “Hvala ti!”

Najvažnija riječ: “Mi”

Najnevažnija riječ: “Ja”

Najvažnija od svih riječi : “Ljubav