Poruka dana

Imam svoje godine, poneku sijedu, poneku boru, poneku ranu …
Imam prosječno uređen stan, dobro uređenu glavu, noge čvrsto na zemlji…
Imam neke probleme, neke neispunjene želje i neke male strahove…
Imam uvjerenje da je sve prolazno i iskustva da ništa nije nerješivo…
Imam neka svoja loša raspoloženja, neke dane čiste radosti, imam i neke svoje sitne ludosti…
Imam neke svoje tišine, neke svoje bučne misli, neka mjesta i neke pjesme …
Imam diplomu, pobjede i poraze, imam prijatelje i mrzitelje, neke meni važne ljude, neke potpuno nevažne…
Imam i ljubav, i srce imam i ovaj dan i ovaj život…
Imam viziju i put i snove…
Slijedim ih!
I hrabrosti imam…

Selma