Univerzum placa za nase postupke

Zahvalnost je energetski kanal kroz koji milost ulazi u naše živote.

Osoba koja ne zna zahvaliti uvijek je zbunjena pitanjem: Za šta da zahvalim? Šta se dešava u mom životu, pa treba da se poklonim i zahvalim? Tako osoba blokira energetski kanal milosti i uranja u nevolje i besparicu.

Hvala ti. Hvala ti.

U trenutku kada izgovorite ovu riječ, Univerzum vam šalje energiju dobra da ugasite manifestaciju zla u vašem životu. Dolazi do čišćenja vašeg života od neznanja, otklanja se uticaj teške karme.

Izgovorite riječ “dobrota” i uživajte u njenom zvuku. Dobrota je pjesma ljubavi i glas radosti. Da biste razumjeli moć zahvalnosti, morate gledati na sve što imate, ne kao na stvari, već kao na dokaz brze rijeke obilja.

Zahvalite Nebu za sve što se dešava i što se dogodilo u vašem životu. Zahvalite se svim ljudima koje sretnete na svom putu: ljubaznim ljudima na velikodušnosti, zlim ljudima na životnim lekcijama. Zahvalite onima koji vas maltretiraju: bez njih ne biste osjetili radost pobjede nad svojom slabošću.

Zahvalite se na trijumfu pobjede i mudrosti poraza.

Neumorno zahvaljujte, jer Univerzum plaća za naše postupke u istoj “valuti” koju i mi sami koristimo.

Što više puta date HVALA, brže će se vaš blaženi tok povezati sa univerzalnim tokom obilja, i tada ćete spoznati velikodušnost istinske sreće.