Sta je cool?

Šta je cool?

  1. Reći hvala
  2. Izvinuti se kada si nekog povrijedio i kada nisi bio u pravu
  3. Kada imaš dogovor pojaviti se na vrijeme
  4. Biti ljubazan prema ljudima koje ne poznaješ
  5. Slušati druge bez prekidanja
  6. Slijediti svoje snove
  7. Priznati da si u krivu
  8. Biti nekome mentor
  9. Zapamtiti ime osobe koju prvi puta upoznaješ
  10. Svim dobronamjernim ljudima držati vrata otvorenima

Budite cool!