Poruka od Bijelog orla, Indijanca Hopija

Poruka od Bijelog orla, Indijanca Hopija, dana 16.03.2020.

„Ovaj trenutak kroz koji prolazi čovječanstvo sada se može posmatrati kao portal i kao rupa. Odluka da padnete u rupu ili prođete kroz portal zavisi od vas. Ako se kajete zbog problema i konzumirate vijesti 24 sata dnevno, sa malo energije, nervozni sve vrijeme, pesimizmom, upasćete u rupu. Ali ako iskoristite ovu priliku da sagledate sebe, preispitate život i smrt, pobrinete se za sebe i druge, proći ćete kroz portal.

Pazite na svoj dom, brinite o svom tijelu. Povežite se sa srednjim tijelom vaše duhovne kuće. Povežite se sa egregorom svog duhovnog doma. Tijelo, kuća, srednje tijelo, duhovna kuća, sve je to sinonim, odnosno isto. Kad se brinete o jednom, vodite računa i o svemu ostalom. Ne gubite duhovnu dimenziju ove krize, imajte pogled orla, koji odozgo, vidi cjelinu, vidi šire.

U ovoj krizi postoji socijalna potražnja, ali postoji i duhovna potražnja. Njih dvoje idu ruku pod ruku. Bez socijalne dimenzije, padamo u fanatizam. Ali bez duhovne dimenzije, padamo u pesimizam i nedostatak smisla. Bili ste spremni da prođete kroz ovu krizu. Uzmite kutiju sa alatkama i koristite sve alate koji su vam na raspolaganju.

Saznajte o otporu kod domorodačkih i afričkih naroda: oduvijek smo bili i dalje smo istrebljivani. Ali još uvijek nismo prestali da pjevamo, plešemo, palimo vatru i zabavljamo se. Ne osjećajte krivicu zbog sreće tokom ovog teškog vremena. Uopšte ne pomažete žalosni i bez energije. Pomaže to ako sada dobre stvari potiču iz Univerzuma. Radoscu se odupire od desavanja u svijetu. Takođe, kad prođe oluja, bićete veoma važni u obnovi ovog novog svijeta.

Morate biti dobri i snažni. A za to ne postoji drugi način nego da održavate lijepu, srećnu i svijetlu vibraciju. Ovo nema nikakve veze sa otuđenjem. Ovo je strategija otpora. U šamanizmu postoji obred prolaska koji se zove potraga za vizijom. Nekoliko dana provodite sami u šumi, bez vode, bez hrane, bez zaštite. Kada prođete kroz ovaj portal, dobijate novu viziju svijeta, jer ste se suočili sa svojim strahovima, svojim teškoćama …

To se traži od vas. Iskoristite ovo vrijeme za obavljanje svojih obreda koji traže rituale. Koji svijet želite da izgradite za sebe?

Za sada ono što možete učiniti je spokoj u oluji. Smiri se i moli se. Svaki dan. Uspostavite rutinu za susret sa svetim svaki dan. Dobre stvari izviru, ono što sada emanirate je najvažnija stvar. I pjevajte, plešite, odolijevajte kroz umjetnost, radost, vjeru i ljubav. “