Traze se ljudi, ne samo kriticari

TRAŽE SE LJUDI:

– koji rade, a ne prigovaraju;
– koji stvaraju, a ne pričaju prazne priče;
– koji kažu ‘može se’, a ne ‘to je nemoguće’;
– koji oduševljavaju i ulivaju polet, a ne guše svaki zametak oduševljenja svojom hladnoćom;
– koji proučavaju poteškoće i pronalaze izlaz, a ne zlobni kritičari koji vide samo prepreke;
– koji prijateljski pomažu izgraditi maleno dobro, a ne oni koji postavljaju nedostižne ciljeve;
– koji raspršuju tamu paleći bar jedno svjetlo dobra, a ne oni koji troše život proklinjujući tamu.

Nepoznat autor