Cinite greske. Mijenjajte svoj svijet

Nadam se da ćete
u ovoj nadolazećoj godini činiti greške.
Jer ako činite greške,
to znači da stvarate nešto novo,
pokušavate nešto novo,
učite, živite, tjerate sebe dalje,
mijenjate se, mijenjate svoj svijet.
Činite stvari koje nikada prije
niste činili, i još važnije –
doista činite Nešto.
Stoga je moja želja svima vama,
kao i želja samome sebi.
Činite nove pogreške.
Činite veličanstvene, čudesne pogreške.
Činite pogreške kakve nikada niko
prije nije činio.
Nemojte se ukočiti, nemojte prestati,
ne brinite da to što radite nije dovoljno dobro,
ili da nije savršeno, što god to da je:
umjetnost, ljubav, posao, porodica ili život.
Čega god se bojite, to činite.
Činite svoje greške, sljedeće godine i zauvijek. 

Neil Gaiman