Poruka dana

Dobra osoba vidi dobre znake.
Svakoj osobi su potrebni tihi dani da se čuje.
Onaj koji ćuti, zna dvostruko više od govornika.
“Neophodno je” – samo umrijeti.
Kuća je tamo gdje se osjećate dobro.
Unutar svake osobe bore se zao i dobar vuk. Vuk kojeg hranimo, uvijek pobjeđuje.
Sve na svijetu ima svoju pjesmu.
Dijete je gost u vašoj kući: nahranite, naučite i pustite.
Znanje je skriveno u svakoj stvari. Nekada je cijeli svijet bio biblioteka.
Kada se posječe zadnje drvo, kada se otruje poslednja rijeka, kada se uhvati zadnja ptica – tek tada ćete shvatiti da se novac ne može pojesti.
Voli svoju zemlju. Ne naslijeđuješ je od roditelja, pozajmili ste je od vaše djece.

Leave a Reply