Tag «savjeti za djecu»

Poruka za vasu djecu

Poruka djeci:“Budite odvažni i činite velike stvari!” Nadasve vam želim reći da ste voljeni i vrijedni ljubavi. Naučit ćete ovo iz mojih riječi i djela – pouke ljubavi temelje se na tome kako se odnosim prema vama i kako se odnosim prema sebi. Želim da se u svijetu angažirate iz osjećaja vlastite vrijednosti. Svaki puta …