Poruka svim majkama

Majci koja je nova, koja se budi i diže cijelu noć.
Majci čije je srce puno, ali sobe prazne.
Majci koja je danas plakala i pita se je li dovoljna.
Iscrpljenoj majci koja ne zna što odgovoriti na pitanje: “Što si radila danas?”
Majci koja ostaje kod kuće.
Majci koja radi na poslu.
Majci koja zuri u svoje dijete i još uvijek ne vjeruje da je tu.
Majkama koje više nisu s nama, ali će uvijek biti tu.
Majkama koje pomažu jedna drugoj.
Majkama koje se pojavljuju svaki dan.

Tebi.
Daj vrijednost onome što radiš.
Kada se dani čine teškima, to je zato što jesu.
Ovo je najteži, a ipak najljepši posao na svijetu.
Nisi samo osoba.
Ti si mjesto.
Ti si nečiji dom.
Ti si majka.

Sretan vam Majčin dan, svaki dan.

Jessica Urlichs

Photo Pixabay