Euzebijeva molitva – Poruka dana

Daj mi, Bože,

– Da ne budem neprijatelj ni jednog čovjeka,
ali da budem prijatelj svega što je trajno i vječno;
– Da nikada ne smišljam zlo protiv ikoga, a ako meni ko šta loše smišlja,
neka budem pošteđen, a da ne povrijedim onoga koji mi je htio nauditi;
– Da samo dobro ljubim, i tražim i postižem;
– Da svim ljudima želim sreću i nikom ne zavidim;
– Da nikada ne čekam da drugi budu ukoreni zbog zla koje sam ja rekao ili učinio,
nego da sebe korim dok se ne popravim;
– Da nikada ne postignem pobjedu koja bi boljela mene
ili moje protivnike;
– Da pomirim prijatelje koji se srde;
– Da svom snagom pružim pomoć svima koji je trebaju;
– Da poštujem samoga sebe;
– Da krotim u sebi sve što bi moglo izazvati ljutnju;
– Da nikad ne govorim kako je neko zao ili je zlo učinio,
nego da tražim dobre ljude i slijedim njihove stope.

Euzebijeva molitva – I vijek

Leave a Reply