Magicni glagoli za danas

Magicni glagoli

1 – Prihvatite. Svako od nas ima stvari ili ljude koji su veoma dosadni. Pokušajte ih u potpunosti prihvatiti i ne pokušavajte ih promijeniti.

2 – Dajte. Tražite manje, a dajte više ljudima. To mogu biti briga, pomoć, znanje i pažnja, ljubazne riječi. I ne očekujte nagradu za to.

3 – Zahvalite se. Recite hvala sudbini i Nebu. Zahvalite se ljudima koji su pored vas. I odmah ćete osjetiti efekat zahvalnosti na sebi.

4 – Riješite se. Od ozlojeđenosti i ljutnje, od optužbi i drugih negativnosti u vašim mislima. U njima može biti itekako snazan uzrok patnje i nevolja.

5 – Oprostite. Oprostite sve, čak i ono najstrašnije. I bol će otići u prošlost.

6 – Radujte se. Uvijek se nasmiješite svijetu, bez obzira koliko godina imate. Radite sve sa osmjehom i uz muziku.

Zapamtite ove magične glagole. Na njima svijet počiva.