Tag «poruka protiv korone»

Poruka od Bijelog orla, Indijanca Hopija

Poruka od Bijelog orla, Indijanca Hopija, dana 16.03.2020. „Ovaj trenutak kroz koji prolazi čovječanstvo sada se može posmatrati kao portal i kao rupa. Odluka da padnete u rupu ili prođete kroz portal zavisi od vas. Ako se kajete zbog problema i konzumirate vijesti 24 sata dnevno, sa malo energije, nervozni sve vrijeme, pesimizmom, upasćete u …