Tag «Danas nemam vremena za negativnost.»

Danas nemam vremena za negativnost

Danas nemam vremena za negativnost. Ovaj današnji dan je jedinstven i nikada se više neće i ne može vratiti. Danas nemam vremena za negativnost. Zato ću razmišljati o ciljevima do kojih želim doći jer oni životu daju onaj smisao. Danas nemam vremena za negativnost. Zato ću se usmjeriti na ono što mogu mijenjati kod sebe …