Poruka dana

Ljudi žele da nas provociraju, jer su duboko u sebi nesretni.

Covjek koji živi bar u relativnoj harmoniji sa samim sobom neće imati vremena, pa čak ni želju da vam kaže ili učini nešto neprijatno. Taj čovjek će biti suviše zauzet onim što se dešava sa njim i njegovim životom. On jednostavno neće razmišljati u vašem pravcu.

Samo ce nesretan čovjek umjesto da ocijeni i mijenja sebe i svoj život, usmjeriti svoju pažnju na tuđi život i pokušaće da izbaci “otrov” nezadovoljstva sa sobom na druge ljude.

Efikasno? Očigledno ne.

Tako, glavna tajna ljudi koji se ne mogu isprovocirati:

  • Oni ocjenjuju sami sebe, i njihova ocjena ne zavisi od mišljenja okoline;
  • Oni znaju da su oni koji ih provociraju duboko nesret́ni ljudi. I ta priča nije o njima.

Eto to je jednostavna tajna. Koristite je u zdravlju. Ako želite naravno.

Photo Pixabay