Kratka poruka dana

Kada se nađete pred dilemom i ne znate tačan odgovor, slobodno vjerujte svojoj intuiciji. Oslanjajući se na predosjećaj, i vi ćete pogriješiti. Ali ćete napraviti neuporedivo više grešaka ako počnete da slušate samo glas razuma. Ako morate da donesete odluku, niko bolje od vaše duše ne zna šta da radite. Često je veoma teško shvatiti šta vam tačno govori vaša duša. Ali možete sasvim nedvosmisleno odrediti da li joj se sviđa odluka uma ili ne. Emocionalna nelagoda kao odgovor na odluku koju donosi um pouzdan je kriterij istine.

V.Z.