Poruka dana protiv korone

Naime, zahvalnost nas čini otpornijima na bolesti. Većina bolesti uzrokovana je psihosomatskim faktorima. Kad smo obuzeti bilo kojom emocijom koja je suprotna od zahvalnosti (žaljenje, kukanje, prigovaranje, ogovaranje, krivnja, okrivljavanje, kritizikovanje, ljutnja, frustracija, pesimizam, netolerancija, arogancija…), u našem se tijelu stvaraju energetske blokade koje uzrokuju pad imuniteta, pa time i mnoge bolesti i poremećaje.

Ako umjesto ogorčenosti ili bilo koje druge negativne emocije prema nekom osjećamo zahvalnost, onda se energetske blokade otklanjaju pa je cirkulacija kisika, krvi i ostalih tekućina nesmetana, što donosi zdravlje.

Magdalena Marđetko

Svakoga dana vjezbajte zahvalnost.

@leoniehanne