Poruka dana

Ako ne možeš da budeš bor na vrhu brijega, ti budi žbun na dnu doline,
ali budi onda najljepši žbun na dnu doline. Budi žbun ako ne možeš biti drvo.

Ako ne možeš biti žbun, budi trava,budi put i usreći nekoga.

Ako ne možeš biti štuka, budi grgeč.
Ali budi najživlji grgeč u jezeru.

Ne možemo svi biti kapetani,
neko mora biti i posada.

Postoji težak i postoji lak posao.

Ali svi moramo izvršavati svoje zadatke.

Ako ne možeš biti autoput, budi puteljak,

Ako ne možeš biti sunce, budi zvijezda.

Nije veličina ono zbog čega pobjeđujemo ili gubimo.

Već smo veliki ako smo najbolji što možemo biti.

Daglas Malok