Poruka dana

U jednome malom selu, u dalekome kutku zemlje, živio neki stari, mudar čovjek. Bilo mu devedeset godina, a izgledao je zadovoljan i sretan.
Onda mu netko reče: “Proživio si lijepe godine, dugi vijek.”
Starac odgovori: “Živiš samo jedan dan.”
To ga je naučio život.
Živiš samo jedan dan: danas!
Da bi istinski živio, moraš živjeti danas.

Život je kratak i prolazi brzo. Ako danas ne živiš, izgubio si dan. Ne zamračuj si dušu strahom i brigama sutrašnjice. Ne opterećuj srce jučerašnjom bijedom. Živi, danas!
Misli spokojno na ono dobro od jučer; sanjaj i lijepe stvari koje bi moglo donijeti sutra. Ali nemoj se gubiti u onome “jučer” ili “sutra”. Živi danas!
Autor: Phil Bosmans

Leave a Reply