Da li ste stvarno pametni?

Inteligencija, to nije samo znanje, već i sposobnost da se razumiju drugi. Ona se ispoljava u hiljadama i hiljadama malih stvari: u sposobnosti da se sa uvažavanjem negoduje, da se ponaša skromno za stolom, u umijeću da se neprimjetno (stvarno neprimjetno) pomogne drugom.

Da se čuva priroda, ne baca smeće oko sebe – ne prlja opušcima ili psovkama, glupim idejama (to je takođe smeće, i to još kakvo)! 

Inteligentni ljudi cijene dobre pjesme, umiju da ispričaju zanimljivu priču koja se desila njima ili drugima, vode uredan život, sa razumijevanjem se odnose prema tuđoj tuzi i tuđoj radosti. Inteligencija, to je sposobnost za razumijevanje, za opažanje, to je tolerantan stav prema svijetu i ljudima.

Leave a Reply